Loading...
Homepage2021-02-25T21:29:57+00:00

Dit is Zoet!

Kinderdagverblijf Zoet heeft drie verticale groepen waar baby’s, dreumesen en peuters dagelijks een warm onthaal krijgen van onze pedagogisch medewerkers.

Buiten spelen

Wij hebben een ruime buitenspeelplaats met een grasveld en een zandbak. Er is ook voldoende ruimte om lekker rond te fietsen. Gegarandeerd speelplezier!

Groepsruimte

Binnen hebben we voldoende ruimte om te spelen en te ontwikkelen. De groepen zijn ruim opgezet en de uitstraling is zacht en rustig. 

Gezonde voeding

Gezonde voeding vinden wij belangrijk. Een gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Zo vervangen wij  bijvoorbeeld smeerkaas voor zuivelspread en eten wij vers fruit in de ochtend. Toch vinden wij dat er bij een feestje best iets zoets getrakteerd mag worden!

Ontwikkelingsmethode Piramide

Wij werken met de methode Piramide zodat wij de kinderen goed kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Activiteiten en spel worden gecombineerd in een veilige omgeving zodat het kind kan groeien!  Daarnaast maken wij gebruik KIJK!. Dit is een werkwijze die pedagogisch medewerkers ondersteund bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. 

Onze kernwaarden

Bij kinderdagverblijf Zoet staan de onderstaande kernwaarden centraal:

  • Ontwikkeling door spelactiviteiten

  • Vertrouwensband opbouwen tussen kind en pm’er

  • Veilig omgeving creëren om te durven ontwikkelen

  • Het team blijven ontwikkelen d.m.v. scholing

  • Open en eerlijke communicatie met ouders

  • Gezonde voeding

Wij zijn een hoogwaardige kinderopvang waarbij spelen & ontwikkelen, vertrouwen & veiligheid en contact met de ouders centraal staat.

Josina & Janneke Zoet

Zo ziet een dag eruit

Dagelijks een warm onthaal en een leerzame en uitdagende dag.

Meest gestelde vragen

Het kan zijn dat de vraag die u heeft al eens eerder gesteld is. Wij hebben de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet.

Wat is het beleid rondom fotograferen en het publiceren of verspreiden hiervan op social media?2019-04-08T20:05:53+00:00

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u toestemming geeft om foto’s/video’s te gebruiken voor social media. Foto’s/video’s waar kinderen herkenbaar in beeld zijn zullen alleen zichtbaar zijn voor andere groepsleden.

Welk volgsysteem gebruiken jullie om de ontwikkeling van mijn kind te volgen?2019-08-01T19:08:56+00:00

Jaarlijks worden alle kinderen 2x geobserveerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van observatielijsten. Ouders krijgen ten minste één keer per jaar de mogelijkheid gebruik te maken van het 10 minuten gesprek. Aan ieder kind is een mentor toegewezen. De mentor werkt op de groep waar het kind is geplaatst. Zij volgt de ontwikkeling van het kind en is eerste aanspreekpunt voor ouders.

Wat is het voedingsbeleid?2019-08-01T19:19:01+00:00

Bij Kinderdagverblijf Zoet hanteren wij een gezond voedingsbeleid. Het voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij starten de dag met vers fruit. Tussen de middag eten wij een bruine boterham met verantwoord broodbeleg. Ook bieden wij snoepgroenten aan. Wij vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling.

Tevens hebben ouders de mogelijkheid om een gezonde warme maaltijd te bestellen bij Groenteman Gijs van de Hoef. U kunt er voor kiezen om uw kind mee te laten eten of de maaltijd mee naar huis te nemen.

Mijn kind is ziek, mag ik deze dag inhalen?2019-08-01T19:20:10+00:00

Als u uw kind(eren) voor 09.30 ziek meldt kan je als ouder ervoor kiezen om de tegoed dagen in te halen. Er mogen maximaal 4 dagen per jaar ingehaald worden. Deze dagen kunnen alleen ingehaald worden als er plek is op de groep en zal in overleg met de pedagogisch medewerker gaan.

Hoe ziet een dag eruit?2019-08-01T19:21:50+00:00

Gedurende de dag zullen gezamenlijke en individuele activiteiten worden afgewisseld. Onze dagindeling ziet er als volgt uit:
07.00-09.00 Vrij spelen en alle kinderen worden gebracht.
09:00-09:30 Vrij spelen.
09.30-09.45 Gezamenlijk speelgoed opruimen, handen wassen en aan tafel.

09.45-10:15 De dag openen, vers fruit eten en water of afgekoelde thee drinken.
10:15-11:15 Gerichte activiteit volgens de methode Piramide en buiten spelen.
11.00-11.30 Verschoonronde, handen wassen en aan tafel.
11.30-12.15 Broodmaaltijd.
12.15-14.30 De kinderen die nog slapen worden naar bed gebracht. De slaaptijden worden overlegd met de ouders. Als er kinderen wakker worden kunnen ze vrij spelen. Indien nodig worden de kinderen voor of na het slapen verschoond.
14.30-15.00 Tussendoortje met drinken.
15.00-16.00 Gerichte activiteit volgens de methode Piramide en buiten spelen.
16:00-16:30 Vrij spelen.
16.00-16.30 Verschoonronde.
16.30-17.00 De kinderen krijgen een verantwoord tussendoortje of de kinderen krijgen een warme maaltijd.
17.00-18.30 Vrij spelen en de kinderen worden opgehaald.

Met welke methode werken jullie?2019-08-01T19:23:15+00:00

Wij werken met de methode Piramide. Deze methode heeft handboeken waarin diverse thema’s behandeld worden. Het gehele jaar komen thema’s aan bod die jaarlijks herhaald worden. Elk thema heeft activiteiten die aansluiten bij elke leeftijdscategorie.


Piramide is:
• Voor elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
• Geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar.
• Theoretisch goed onderbouwd en effectief.
• Speels, effectief, en flexibel inzetbaar.
• Goed aan te sluiten bij het vve-beleid van de overheid.
• Ook heel goed inzetbaar bij niet-doelgroepkinderen.
• Compleet: alle ontwikkelingsgebieden geïntegreerd.
• Verdieping: cyclische projecten en projectstappen.

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?2019-08-05T09:05:32+00:00

Inschrijven kan zodra de verwachte geboortedatum bekend is. Wij zullen dan contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Plaatsing kan ingaan bij de leeftijd van 8 weken.

Heb ik recht op toeslag?2019-04-08T20:06:20+00:00

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Om kinderopvangtoeslag te krijgen moeten ouders aan een aantal voorwaarden voldoen. Op www.toeslagen.nl kunt u meer informatie hierover vinden.

Mag mijn kind wel/niet komen als hij/zij ziek is?2019-05-01T19:25:49+00:00

Wij houden bij ziektes de richtlijnen van de GGD aan. Op de website www.rivm.nl kunt u zien of uw kind wel of niet mag komen. Als uw kind bij ons ziek wordt zullen wij te allen tijde contact opnemen met de ouders. De pedagogisch medewerker zal met u overleggen of het noodzakelijk is om uw kind op te halen.

Hoeveel kinderen worden er opgevangen op een groep?2020-06-06T12:32:04+00:00

Bij Kinderdagverblijf Zoet zijn er 2 verticale groepen met maximaal 13 en 10 kinderen. Dit houdt in dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar op één groep samen spelen.
 De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen (BKR) bedraagt tenminste:
● Eén beroepskracht per drie kinderen in de leeftijd tot één jaar.
● Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.
● Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.
● Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Uit welke contracten kan ik kiezen?2019-08-01T19:11:44+00:00

Er kan worden gekozen uit diverse vormen van dagopvang. Er is de mogelijkheid om hele, halve en flexibele dagen af te nemen. Een hele dag is van 07:00 – 18:30 (11,5uur). Een halve dag is van 07:00 – 13:30 of van 12:00 – 18:30 (beide 6,5uur). Flexibele opvang kan alle dagen van de week afgenomen worden. Hierbij is er een minimale afname van 28,5 uur per maand (halve dag per week). De flexibele dagen/uren moeten minimaal 2 weken van tevoren aangevraagd worden. Hierdoor kunnen wij rekening houden met het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers op de groep. Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Wij bieden een 52-weken of een 46-weken contract aan.

Zijn mijn kinderen verplicht om ingeënt te worden?2019-04-08T20:02:55+00:00

Wij willen de veiligheid van alle kinderen op ons kinderdagverblijf waarborgen, en wij nemen alleen kinderen aan die zijn ingeënt.

Wat zit er bij de prijs inbegrepen?2019-04-08T20:03:17+00:00

Op ons kinderdagverblijf zijn luiers, eten en drinken bij de prijs inbegrepen. Ouders moeten zelf zorgen dragen voor flesvoeding. Borstvoeding moet worden voorzien van een datum en naam van het kind. Tevens bieden wij de ruimte om uw kindje zelf borstvoeding te geven.

Tijd voor een warm onthaal!

Mijn kind aanmelden